AubieSat-1 CW beacons

01:39 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r22 sk
01:40 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r22 sk
01:41 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r22 sk
01:42 UTC hihi de aubiesat 1 vb 4r22 bacon 111 sk
01:43 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r21 sk
01:44 UTC hihi de aubiesat 1 vb 4r21 bacon 111 sk
01:45 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r21 sk

03:14 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r23 sk
03:15 UTC hihi de aubiesat 1 vb 4r23 bacon 111 sk
03:16 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r22 sk
03:18 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r22 sk
03:19 UTC hihi de aubiesat 1 vb 4r22 bacon 111 sk
03:20 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r22 sk
03:21 UTC hihi de aubiesat 1 vb 4r22 bacon 111 sk
03:22 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 4r21 sk

04:50 UTC pass – beacon active but too weak

Leave a Reply