SOMP CW beacon

06:13 UTC
dp0tud bjh vcaamaiu
dp0tud bjh vdaamajt
dp0tud bjh vbaamakc
dp0tud bjh vaaamame
dp0tud bjh vdaamano
dp0tud bjh vaaalaog
dp0tud bjh vdaalapb
dp0tud bjh vaaalarl

Leave a Reply