ISS Packet Mode

ISS 08-07-2009 1740 UTC

ISS 08-07-2009 1740 UTC Map

17:40 UTC
20090807174807 : W3ADO]APRS,RS0ISS-3*,qAS,W3ADO-13::ALL :Hello world from Annapolis, MD
20090807174750 : VE1WRG-9]T5PU1R,RS0ISS-3*,qAS,W3ADO-13:`\8bl”v`/]”4X}Int. Space Station DE Nova Scotia FN75=
20090807174742 : KB1GVR-9]T4SR9Q,RS0ISS-3*,FN54,qAS,W3ADO-13:“.H @$k/]”47}
20090807174729 : NX9K]CQ,RS0ISS-3*,qAS,W3ADO-13::VE1WRG-9 :GA de NX9K Kris in EN54 Wi
20090807174729 : KB1PVH]CQ,RS0ISS-3*,qAS,W3ADO-13:=4234.48N/07126.51W-73′ Via Satellite {UISS52}
20090807174729 : KB1GVR-9]T4SS0R,RS0ISS-3*,FN54,qAS,W3ADO-13:“.@ @”k/]”46}
20090807174717 : RS0ISS-3]P0PPP0,SGATE,WIDE,qAS,W3ADO-13:’vXl ’/]Canadarm2 ready to grab PMA3
20090807174712 : KB1GVR]APU25N,RS0ISS-3*,qAS,W3ADO-13:=4435.75N/06812.36W-FN54 ME.
20090807174704 : NX9K]CQ,RS0ISS-3*,qAS,W3ADO-13::N8MS :ack51
20090807174700 : N8MS]APU25N,RS0ISS-3*,qAS,KD8CAO-6::NX9K :en61 73 es gl{51
20090807174650 : VE1WRG-9]T5PU1R,RS0ISS-3*,qAS,W3ADO-13:`\8bl”v`/]”4Y}Int. Space Station DE Nova Scotia FN75=
20090807174649 : N8XYR]CQ,RS0ISS-3*,qAS,W3ADO-13::KB1GVR :hello
20090807174632 : NX9K]CQ,RS0ISS-3*,qAS,W3ADO-13::WD9FLJ :Still there Wayne? de NX9K Kris in EN54
20090807174632 : N8XYR]CQ,RS0ISS-3*,qAS,W3ADO-13::KB1GVR-9 :hello
20090807174616 : RS0ISS-3]P0PPP0,SGATE,WIDE,qAS,W3ADO-13:’vXl ’/]Canadarm2 ready to grab PMA3
20090807174610 : KB1GVR-9]T4SS9P,RS0ISS-3*,FN54,qAS,KC9XG-2:“-j T2k/]”42}
20090807174609 : N2ONU]CQ,RS0ISS-3*,SGATE,WIDE,STAN,qAS,KD8CAO-6:=3957.43N/07300.68W- Valley Stream, Long Island, NY sfs50@Columbia.edu
20090807174558 : KC9DOA-6]APRS,RS0ISS-3*,qAS,KC9XG-2::KB1GVR :Hi Mark
20090807174556 : KB1GVR-9]T4ST0S,RS0ISS-3*,FN54,qAS,KC9XG-2:“-V JRk/]”4/}
20090807174543 : WA0EBZ]ARISS,RS0ISS-3*,qAS,KC9XG-2:Hello from Wayne – Osakis, Mn. EN-25
20090807174543 : KB1GVR]APU25N,RS0ISS-3*,qAS,KD8CAO-6:=4435.75N/06812.36W-FN54 ME.
20090807174532 : KB1GVR-9]T4ST1P,RS0ISS-3*,FN54,qAS,W3ADO-13:“-1 @Sk/]”4′}
20090807174527 : NX9K]CQ,RS0ISS-3*,qAS,W3ADO-13::N8MS :Tnx for exchange de NX9K Kris in EN54
20090807174527 : KB1GVR-9]T4ST1R,RS0ISS-3*,FN54,qAS,KC9XG-2:“-‘ @Sk/]”4(}
20090807174518 : KB1GVR-9]T4ST1U,RS0ISS-3*,FN54,qAS,KC9XG-2:“,{ 6Tk/]”42}
20090807174514 : RS0ISS-3]P0PPP0,SGATE,WIDE,qAR,N0AN:’vXl ’/]Canadarm2 ready to grab PMA3
20090807174510 : N8MS]APU25N,RS0ISS-3*,qAO,KC9DOA::NX9K :Hello from SW mi{50
20090807174509 : KB1GVR]APU25N,RS0ISS-3*,qAS,KD8CAO-6:=4435.75N/06812.36W-FN54 ME.
20090807174508 : N8XYR]CQ,RS0ISS-3*,qAS,KD8CAO-6:hello from en75mk n8xyr
20090807174507 : WA0EBZ]ARISS,RS0ISS-3*,qAO,KC9DOA:=4552.80N/09459.48W-Osakis, Mn. – EN25 {UISS52}
20090807174507 : RS0ISS-3]ID,qAS,KC9XG-2:RS0ISS/R
20090807174445 : KB1GVR-9]T4ST2X,RS0ISS-3*,FN54,qAS,KC9XG-2:“,I ,[k/]”4-}
20090807174424 : NX9K]CQ,RS0ISS-3*,qAO,KC9DOA::N8MS :GA de NX9K Kris in EN54 Wi
20090807174409 : RS0ISS-3]P0PPP0,SGATE,WIDE,qAS,KD8CAO-6:’vXl ’/]Canadarm2 ready to grab PMA3
20090807174357 : N8XYR]CQ,RS0ISS-3*,qAS,KC9XG-2:=4526.68N/08459.36W-n8xyr en75mk mi {UISS52}
20090807174342 : N8MS]CQ,RS0ISS-3*,qAS,KC9XG-2:=4159.13N/08616.49W-Matt in Eau Claire, MI {UIV32N}
20090807174336 : WA0EBZ]ARISS,RS0ISS-3*,qAS,KC9XG-2:Hello from Wayne – Osakis, Mn. EN-25
20090807174325 : NX9K]CQ,RS0ISS-3*,qAO,KC9DOA::WD9FLJ :GA de NX9K Kris in EN54 Wi
20090807174324 : N8XYR]CQ,RS0ISS-3*,qAS,KC9XG-2:n8xyr in Harbor Springs,Mi
20090807174306 : RS0ISS-3]P0PPP0,SGATE,WIDE,qAS,KD8CAO-6:’vXl ’/]Canadarm2 ready to grab PMA3
20090807174300 : KB0OWD]ARISS,RS0ISS-3*,WIDE2-2,qAO,KC9DOA:=3855.44N/09020.58W-And thats the way it is {UIV32N}
20090807174259 : N0AN-6]APRS,RS0ISS-3*,qAS,KC9XG-2:=4205.48N/09400.76WS73′ Via Sat {UISS52}
20090807174248 : WD9FLJ]RS0ISS-2,RS0ISS-3*,qAS,KC9XG-2:DE WD9FLJ HI FRM EN 55 TA
20090807174248 : KC9XG-4]APRS,RS0ISS-3*,qAS,KC9XG-2:=4137.02NS08806.00W& D700 Omni antenna
20090807174240 : N8MS]CQ,RS0ISS-3*,qAO,KC9DOA:=4159.13N/08616.49W-Matt in Eau Claire, MI {UIV32N}
20090807174222 : N8XYR]CQ,RS0ISS-3*,qAO,KC9DOA::W7GMC-13 :ack00
20090807174218 : W7GMC-13]APK101,RS0ISS-3*,SGATE,WIDE2-2,qAO,KC9DOA::N8XYR :hello{L
20090807174211 : NX9K]CQ,RS0ISS-3*,qAS,KD8CAO-6::N8XYR :GA de NX9K Kris in EN54 Wi
20090807174200 : AC4AV]APRS,RS0ISS-3*,qAS,KD8CAO-6:=4206.45N/08754.40W`Jim – Illinois
20090807174150 : N8XYR]CQ,RS0ISS-3*,qAR,N0AN:=4526.68N/08459.36W-Hello from MIchigan {UISS52}
20090807174144 : N7OFW]APX190,RS0ISS-3*,qAS,KD8CAO-6::W7GMC-13 :ackK
20090807174140 : W7GMC-13]APK101,RS0ISS-3*,SGATE,WIDE2-2,qAS,KD8CAO-6::N7OFW :ken dn38 {K
20090807174127 : N0AN-6]APRS,RS0ISS-3*,qAS,KD8CAO-6:=4205.48N/09400.76WS73’ Via Sat {UISS52}
20090807174125 : NX9K]CQ,RS0ISS-3*,qAR,N0AN::WD9FLJ :GA de NX9K Kris in EN54 Wi
20090807174124 : N8XYR]CQ,RS0ISS-3*,qAR,N0AN::W7GMC-13 :hello
20090807174118 : N8XYR]CQ,RS0ISS-3*,qAR,N0AN:n8xyr in Harbor Springs,Mi
20090807174105 : W7GMC-13]EIBUYW,RS0ISS-3*,SGATE,WIDE2-2,qAS,KC9XG-2:`)6Sl (k/]”B^}
20090807174053 : RS0ISS-3]P0PPP0,SGATE,WIDE,qAR,N0AN:’vXl ’/]Canadarm2 ready to grab PMA3
20090807174043 : N7OFW]APX190,RS0ISS-3*,qAS,KD8CAO-6::W7GMC-13 :ackK
20090807174037 : W7GMC-13]APK101,RS0ISS-3*,SGATE,WIDE2-2,qAS,KD8CAO-6::N7OFW :ken dn38 {K

Categories: ISS

Leave a Reply