XI-IV

spectravue_doppler

16:19 UTC, 65 deg pass – complete pass with 20 KHz bandwidth SDR-IQ
test of doppler correction for SpectraVue with a new software successful :-)

UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP 
UT2 1D0656
UT3 0CB8005D 
UT4 2F4250 
UT5 132B64 
UT6 7676667760 

UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP 
UT2 1D06C4 
UT3 0CB80050 
UT4 304253 
UT5 1B4147 
UT6 6666656658 

Leave a Reply