PSAT telemetry


06:04 UTC
W3ADO-5 beacon B 000 03 22 773 240 -7

07:37 UTC
W3ADO-5 beacon B 000 40 31 757 240 -6
W3ADO-5 beacon B 001 31 32 470 166 -4
W3ADO-5 beacon B 002 21 38 447 159 -4
W3ADO-5 beacon B 003 18 42 429 155 -3
W3ADO-5 beacon B 004 21 45 419 151 -3
W3ADO-5 beacon B 005 40 37 507 179 -3
W3ADO-5 beacon B 006 43 48 409 149 -3
W3ADO-5 beacon B 007 37 28 484 173 -3
W3ADO-5 beacon B 008 34 22 771 239 -5
W3ADO-5 beacon B 009 93 32 473 168 -2
W3ADO-5 beacon B 010 12 34 461 165 -2
W3ADO-5 beacon B 011 .. 46 404 158 -2
W3ADO-5 beacon B 012 18 45 418 152 -3
W3ADO-5 beacon B 013 40 22 739 241 -4
W3ADO-5 beacon B 014 25 31 471 167 -2

20150802060445,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,HG8GL-5:s#000004,0z001
20150802060613,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,HG8GL-5:s#000005,0z001
20150802060807,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,HG8GL-5:T#008,838,076,517,890,886,00011100
20150802073301,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1:s#000006,0z001
20150802073429,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1:s#000007,0z001
20150802073853,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,ON7EQ-10:s#000010,0z001
20150802074131,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,ON7EQ-10:s#000001,0z001
20150802074211,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAS,DH7JC-10:T#001,846,074,518,896,886,00011110
20150802091138,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1:T#011,752,076,541,921,885,00011100
20150802091526,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1:s#000011,0z001
20150802091743,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,DK3WN-8:T#017,843,073,518,885,887,00011100
20150802091822,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,DK3WN-8:s#000013,0z001
20150802091844,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,DK3WN-8:T#018,833,091,516,879,886,00011100
20150802091945,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,DK3WN-8:T#019,830,087,515,875,886,00011100
20150802092046,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,DK3WN-8:T#020,826,088,514,873,886,00011100
20150802092147,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,DK3WN-8:T#021,821,087,514,871,886,00011100
20150802092349,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,DK3WN-8:T#023,840,075,512,864,885,00011100
20150802105754,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,ON7EQ-10:T#022,840,090,512,860,884,00011100
20150802105802,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,LA3QMA-SG:s#000016,0z001
20150802105856,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,ON7EQ-10:T#023,837,072,512,858,884,00011100
20150802105934,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,ON7EQ-10:s#000017,0z001
20150802105956,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,ON7EQ-10:T#024,843,074,511,857,883,00011100
20150802110057,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,ON7EQ-10:T#025,824,075,511,855,883,00011100
20150802110404,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,HG8GL-5:s#000020,0z001
20150802123433,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,LA3QMA-SG:T#010,847,075,513,856,884,00011100
20150802123635,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,ON7EQ-10:T#012,699,334,512,846,883,00011100
20150802123637,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,DK3WN-8:s#000009,0z001
20150802123735,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,DK3WN-8:T#013,734,395,512,846,883,00011100
20150802124054,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,DK3WN-8:s#000001,0z001
20150802124227,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,HG8GL-5:T#000,699,106,510,844,879,00011111
20150802124324,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,HG8GL-5:T#001,779,089,509,845,877,00011100
20150802135848,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,N0AGI-1:s#000002,0z001
20150802135901,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,N0AGI-1:T#002,817,074,534,913,884,00011110
20150802141717,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,ON7EQ-10:T#020,681,046,512,844,878,00011100
20150802153000,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7KKE:T#002,823,072,573,926,881,00011110
20150802153115,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7KKE:s#000003,0z001
20150802153201,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7KKE:T#004,860,072,551,919,882,00011110
20150802153243,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7KKE:s#000004,0z001
20150802153302,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7KKE:T#005,846,076,543,915,882,00011100
20150802153402,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7HR-3:T#006,854,076,537,910,883,00011100
20150802153411,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7KKE:s#000005,0z001
20150802153604,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7HR-3:T#008,814,071,529,901,883,00011100
20150802154010,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,N0AGI-1:s#000009,0z001
20150802170940,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7KKE:s#000010,0z001
20150802171237,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7HR-3:s#000012,0z001
20150802171321,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7KKE:T#017,838,093,525,890,882,00011100
20150802171406,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7HR-3:s#000013,0z001
20150802171421,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7KKE:T#018,844,072,523,885,883,00011100
20150802172127,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,KB3KBR-6:T#025,854,105,517,848,880,00011100
20150802203146,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7KKE:s#000018,0z001
20150802203242,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W0JW:T#026,811,350,517,845,880,00011100
20150802203317,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W7KKE:s#000019,0z001
20150802203347,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W0JW:T#027,839,090,516,845,879,00011100
20150802203444,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W0JW:T#028,833,072,516,845,878,00011100
20150802203544,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W0JW:T#029,806,343,515,844,877,00011100
20150802203646,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W0JW:T#030,736,078,515,844,876,00011100
20150802203827,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAR,W0JW:T#000,701,099,514,844,875,00011111
20150802214952,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAS,JA0CAW-6:T#008,827,090,589,927,879,00011100
20150802215053,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAS,JA0CAW-6:T#009,820,090,573,924,880,00011100
20150802215154,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAS,JA0CAW-6:T#010,850,074,562,921,881,00011100
20150802215255,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAS,JA0CAW-6:T#011,854,074,552,916,881,00011100
20150802215456,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAS,JA0CAW-6:T#013,840,073,539,907,882,00011100
20150802215557,PSAT-1>APOFF,ARISS,qAS,JA0CAW-6:T#014,850,072,534,903,882,00011100

Leave a Reply