PROITERES NORAD #38756

PROITERES
1 38756U 12047B   12253.83501871 -.00000054  00000-0  00000+0 0    90
2 38756 098.2926 319.3222 0011265 276.6998 083.2937 14.73657225    94

07:58 UTC
proiteres s1 ec 78 8a 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 f7 78 8b 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 ec 82 7e 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 ec 83 7d 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 ec 7a 86 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 ec 7d 84 00 s2 00 00 00 00

09:33 UTC
proiteres s1 ec 83 7e 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 ec 83 7e 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 ed 86 7b 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 ec 7a 86 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 ec 7b 86 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 ec 7d 87 00 s2 00 00 00 00

11:10 UTC
proiteres s1 ed 7b 94 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 ed 78 93 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 ed 7a 93 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 ed 7b 93 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 f8 7e 93 00 s2 00 00 00 00
proiteres s1 ed 7e 93 00 s2 00 00 00 00

19:10 UTC
proiteres s1 ec 7e 81 00 s2 00 00 00 00

Leave a Reply