POPSAT-HIP1 CIAO IQ3TS

08:38 UTC
popsat ciao iq3ts 8.14v 18c
popsat ciao iq3ts 8.14v 20c
popsat ciao iq3ts 8.14v 21c
popsat ciao iq3ts 8.15v 22c
popsat ciao iq3ts 8.15v 23c
popsat ciao iq3ts 8.14v 23c
popsat ciao iq3ts 8.13v 24c

Leave a Reply