NO-44

20150505004617 : W3ADO-1]BEACON,TCPIP*,qAS,N7ZYS:T#014,081,074,073,102,215,11111111,0001,1
20150505004817 : W3ADO-1]BEACON,TCPIP*,qAS,N7ZYS:T#016,162,163,050,210,215,11111111,0011,1
20150505122711 : W3ADO-1]BEACON,TCPIP*,qAS,SM5RVH:T#009,033,152,054,033,215,11111111,0000,1
20150505123109 : W3ADO-1]BEACON,SGATE,qAR,OE5RPP:T#013,024,137,068,035,215,11111111,0000,1
20150505123209 : W3ADO-1]BEACON,SGATE,qAR,OE5RPP:T#014,082,074,072,102,215,11111111,0001,1
20150505123409 : W3ADO-1]BEACON,SGATE,qAS,EA6XQ:T#016,161,161,047,209,215,11111111,0011,1
20150505141038 : W3ADO-1]BEACON,TCPIP*,qAS,SM5RVH:T#014,079,073,072,097,215,11111111,0001,1
20150505141134 : W3ADO-1]BEACON,SGATE,qAR,ON7EQ-10:T#015,080,071,053,133,215,11111111,0010,1
20150505141233 : W3ADO-1]BEACON,TCPIP*,qAS,SM5RVH:T#016,160,161,055,210,215,11111111,0011,1
20150505141333 : W3ADO-1]BEACON,TCPIP*,qAS,SM5RVH:T#017,027,120,076,043,215,11111111,0000,1
20150505172932 : PCSAT-11]BEACON,SGATE,qAR,W9ZBD:T#003,079,070,106,128,218,11111111,0010,1
20150505191443 : W3ADO-1]BEACON,SGATE,qAR,W1JY-10:T#013,027,132,067,043,215,11111111,0000,1
20150505204832 : PCSAT-11]BEACON,SGATE,qAR,WA7GJZ:T#003,076,068,127,129,218,11111111,0010,1
20150505205336 : W3ADO-1]BEACON,SGATE,qAR,WA7GJZ:T#013,027,146,058,059,215,11111111,0000,1
20150505223244 : W3ADO-1]BEACON,SGATE,qAR,WA7GJZ:T#015,078,070,053,133,215,11111111,0010,1
20150505223944 : W3ADO-1]BEACON,SGATE,qAR,W0BSP-10:T#022,083,074,074,105,215,11111111,0001,1

Leave a Reply