HO-68 CW beacon

19:20 UTC
BJ1SA XWXWAAATTTAUVTNEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAUVAAEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAUVATEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAUVT6EETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAUVATTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAUVT6EETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAUVAETETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAUVTNTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAUVAAEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAUVTDEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAUVATTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAUVAUTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAUVAETETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAUVTNTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW

ho68_24062013

Leave a Reply