CUTE1.7+APD-II CW beacon

10:06 UTC
hihi de jq1ytc digi on cute 87ccadb73d282559543517
hihi de jq1ytc digi on cute 87ccadb53d27255b473217
hihi de jq1ytc digi on cute 87ccadb83d28255f6f4317
hihi de jq1ytc digi on cute 87ccadb83d28255f583717
hihi de jq1ytc digi on cute 87ccaeb83d27256a5c3817
hihi de jq1ytc digi on cute 87ccadb73d2825616d4517
hihi de jq1ytc digi on cute 87ccaeb23d282562623c17
hihi de jq1ytc digi on cute 87ccaeb13d2825625a3c17
hihi de jq1ytc digi on cute 87ccadb63d2825635b4317
hihi de jq1ytc digi on cute 87ccadb73d2824645b3f17

Leave a Reply