Cubebug-2 telemetry

18:54:23.450 UTC: Manolito ad astra! Boots:3962 Uniq:0824613a
18:54:36.820 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 10:45:55 Bat:8.38v Temp:27.8C Gyr:0.82d/s
18:59:29.520 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 10:50:48 Bat:8.39v Temp:27.6C Gyr:0.50d/s

Leave a Reply