Cubebug-2 telemetry

08:34:39.140 UTC: Manolito ad astra! Boots:1557 Uniq:0174613a
08:35:26.160 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 11:35:31 Bat:8.37v Temp:27.8C Gyr:0.61d/s
08:38:41.760 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 11:38:47 Bat:8.16v Temp:27.8C Gyr:0.53d/s

cubebug-2_09082015_0834

Leave a Reply