COMPASS-1

low pass 10 °

1832 UTC compass ff010300020700309067d30000
1836 UTC     ... 0007080000309067d300ff

neues One-Line Element hochgeladen (TLE) :-) , ADCS noch immer im Safe Mode

2005 UTC compass 29000000000000009067d01301
2009 UTC     .... 0007070000309067d300ff
2013 UTC   .... 80180200000000009067cc07ff

aktuelle Uhrzeit hochgeladen, ADCS in Sense Mode geschaltet

2146 UTC compass ff010600001100309067d200ff
2149 UTC compass 80000000406000309067d00002

ADCS wieder in CONTROL MODE gesetzt :-)

Leave a Reply