AubieSat-1 driven by solar-cells

20:47 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r40 sk
20:48 UTC hihi de aubiesat 1 vb 3r46 bacon 111 sk
20:49 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r41 sk
20:50 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r46 sk
20:51 UTC hihi de aubiesat 1 vb 3r48 bacon 111 sk
20:52 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r41 sk
20:53 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r45 sk
20:54 UTC start of eclipse
20:55 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r34 sk
20:56 UTC no beacon

Leave a Reply